Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o ustanowienie adwokata

Przykładowy Wniosek o ustanowienie adwokata wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Sąd Okręgowy w ………………
Wydział ………………
ul ………………
00-000 ………………

 

Sygnatura akt ……………………………

Wniosek o ustanowienie adwokata

Niniejszym pismem składam wniosek o:

ustanowienie dla mnie adwokata w sprawie o ………………………………………………………………….

przeciwko ……………………………………………………………………………………………………………………

nr sygn akt  ……………………………………………….

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w ………………………….. dnia …………………………………. wydał postanowienie o zwolnieniu mnie z ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację finansową moją i mojej rodziny. Okoliczności sprawy wymagają znajomości prawa cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Zatem wniosek niniejszy uważam za zasadny.

……………………………………………………..

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Wniosku o Ustanowienie Adwokata

Prawo do obrony jest jednym z fundamentalnych praw każdego człowieka. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie zorganizować sobie obrony w procesie sądowym z różnych przyczyn (np. brak środków finansowych, brak wiedzy prawniczej), masz możliwość złożenia wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu. Oto kilka kluczowych zalet korzystania z naszego darmowego wzoru wniosku o ustanowienie adwokata.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Nasz wzór wniosku jest przygotowany przez prawników z doświadczeniem w prawie procesowym. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy i jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Oszczędność Czasu

Zrozumienie zawiłości prawa i samodzielne przygotowanie wniosku może być nie tylko czasochłonne, ale i stresujące. Korzystając z gotowego wzoru, znacząco przyspieszasz proces i możesz być pewny, że wniosek zawiera wszystkie potrzebne informacje.

Szeroka Dostępność Formatów

Wzór jest dostępny w formatach PDF i DOC, co ułatwia jego edycję i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Praktyczne Porady

1. Sprawdź Kryteria: Przed złożeniem wniosku upewnij się, czy spełniasz kryteria umożliwiające ustanowienie adwokata z urzędu.

2. Zbierz Wszystkie Niezbędne Dokumenty: Do wniosku warto dołączyć wszelkie dokumenty, które mogą świadczyć o Twojej sytuacji finansowej czy innych okolicznościach uzasadniających ustanowienie adwokata.

3. Pamiętaj o Terminach: Procesy sądowe mają swoje terminy, nie przegap więc momentu na złożenie wniosku.

4. Konsultacja z Prawnikiem: W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wniosek jest zgodny z prawem i zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Bezpłatność

Nasz wzór wniosku o ustanowienie adwokata jest dostępny za darmo, co stanowi dodatkowy atut, zwłaszcza dla osób, które i tak borykają się z problemami finansowymi.

Podsumowanie

Złożenie wniosku o ustanowienie adwokata to kluczowy etap każdego procesu sądowego, który może znacząco wpłynąć na jego wynik. Skorzystanie z naszego wzoru to gwarancja, że dokument jest profesjonalny, zgodny z prawem i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Nie ryzykuj i zadaj o swoje prawa już teraz, korzystając z naszego darmowego i rzetelnie przygotowanego wzoru wniosku.

Share This