Przykładowy Wniosek o ustanowienie adwokata wraz z uzasadnieniem. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Okręgowy w ..................
Wydział ..................
ul ..................
00-000 ..................

 

Sygnatura akt .................................

Wniosek o ustanowienie adwokata

Niniejszym pismem składam wniosek o:

ustanowienie dla mnie adwokata w sprawie o ............................................................................

przeciwko ....................................................................................................................................

nr sygn akt  .......................................................

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w ................................ dnia ........................................ wydał postanowienie o zwolnieniu mnie z ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację finansową moją i mojej rodziny. Okoliczności sprawy wymagają znajomości prawa cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Zatem wniosek niniejszy uważam za zasadny.

..............................................................

 

Wniosek o ustanowienie adwokata
Oceń pismo