Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………..

Komornik
przy Sądzie Rejonowym
w ………………………………………………………..

Wierzyciel: ……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Dłużnik: ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

 

Sygnatura akt ……………………………

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie niżej wymienionych kwot należnych na mocy wyroku sądowego z dnia …………………………… o sygnaturze akt ……………………., któremu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności na rzecz wierzyciela  ……………………………………………..  postanowieniem Sądu Rejonowego w …………………………… o sygn. akt ………………………………….

1. należność główna: …………………………………………………………………………………………………. zł

2. odsetki ustawowe za zwłokę liczone od dnia ……………………………………………………………… .

3. koszty postępowania sądowego w kwocie ………………………………………………………………… zł

4. koszty egzekucji w pełnej wysokości.

W celu wyegzekwowania należnych kwot składam wniosek o przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika przez zajęcie wierzytelności na tym rachunku, lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

Wyegzekwowaną należność proszę przekazać na rachunek wierzyciela 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszego Darmowego Wzoru Wniosku o Wszczęcie Postępowania Egzekucyjnego

Gdy Twoje wezwania do zapłaty wobec dłużnika pozostają bez odpowiedzi i wierzyciel nie wykonuje obowiązków wynikających z tytułu wykonawczego, naturalnym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Oto, dlaczego warto skorzystać z naszego darmowego wzoru wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Profesjonalizm i Zgodność z Prawem

Wzór wniosku został przygotowany przez doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie egzekucyjnym. Zapewnia to, że dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Oszczędność Czasu i Wysiłku

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego to zwykle ostatni etap w długim procesie odzyskiwania należności. Dlatego też warto oszczędzić czas i wysiłek, korzystając z gotowego wzoru, który można szybko i łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb.

Dostępność i Wygoda

Wzór wniosku jest dostępny w formatach PDF i DOC, co umożliwia łatwe edytowanie i dostosowanie treści do konkretnej sytuacji. Możesz pobrać i wypełnić wniosek w dowolnym miejscu i czasie.

Porady Ekspertów

1. Przygotuj Wszystkie Niezbędne Dokumenty: Do wniosku należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających Twoje roszczenia i tytuł wykonawczy (np. prawomocny wyrok sądu, ugoda).

2. Sprawdź Terminy: Upewnij się, że wiesz, jakie są terminy na złożenie wniosku i że dostosowujesz się do nich.

3. Zastanów się nad Wyborem Komornika: Jeżeli prawo pozwala na wybór komornika, dobrze jest zastanowić się, który z nich będzie najbardziej efektywny w Twoim przypadku.

4. Konsultacja z Prawnikiem: W przypadku skomplikowanych spraw warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej, aby mieć pewność, że wniosek jest prawidłowo przygotowany.

Darmowość

Nasz wzór wniosku jest dostępny za darmo, co pozwala na znaczące oszczędności, zwłaszcza w kontekście często kosztownego postępowania egzekucyjnego.

Podsumowanie

Wsparcie profesjonalnego wzoru wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego to nie tylko komfort, ale i pewność, że dokument jest przygotowany zgodnie z obowiązującym prawem. Nie zwlekaj i zadbaj o skuteczną realizację swoich roszczeń, korzystając z naszego darmowego i profesjonalnie przygotowanego materiału.

Share This