Przykładowe zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd. Poniżej dokument do pobrania w plikach .doc i .pdf.

................................

Sąd Okręgowy w …………………..
Wydział Cywilny
za pośrednictwem,
Sądu Rejonowego w ………………

 

Powód: ………………………
……………………………….

Pozwany: ……………………
……………………………….

 

Sygn. akt ………………….

Wartość przedmiotu  zaskarżenia: 782 zł.

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd w …………………

Niniejszym pismem składam skargę na postanowienie sądu o przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu w ………………….., które zostało doręczone w dniu …………………… i wnoszę o :

Natychmiastowe uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia i zaliczenie kosztów zażaleniowych do kosztów procesu.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy w ……………………….. wyrokiem z dnia ………………………… roku przekazał spór Sądowi Rejonowemu w ……………………. . Swoją decyzję uzasadnił, tym, iż na terytorium działania sądu ………………… znajduje się zdecydowana większość pomieszczeń objętych sporem.
Powyższe stanowisko sądu nie jest uzasadnione, ponieważ zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c. o właściwości sądu decyduje siedziba pozwanego.
Siedziba pozwanego znajduje się na terenie działania sądu ………………………….., stąd wniosek jest w pełni uzasadniony.

…………………….

 

Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd
Oceń pismo