Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

Przykładowa informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą „kopiuj-wklej” . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.
…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

…………………………..

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. – ……… …………………..

 

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

Niniejszym pismem pragnę poinformować i zawiadomić, że z dniem 1 stycznia 2017 roku z przyczyn ode mnie niezależnych zostałem zmuszony do likwidacji prowadzonej przeze mnie  działalności gospodarczej. Moją firmę prowadziłem w ……………………. przy ul. ……………………….. .

Remanent na dzień:

–         brutto: ……………. zł

–         netto: …………….. 

–         VAT pozostały do wpłaty na konto Urzędu Skarbowego: ……………………… zł

…………………………

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Informacja o Spisie z Natury w Związku z Likwidacją Działalności Gospodarczej

Wprowadzenie

Szanowni Klienci, Partnerzy Biznesowi oraz Współpracownicy,

Z przykrością informujemy o nadchodzącej likwidacji naszej działalności gospodarczej. Ten trudny krok jest efektem szeregu czynników ekonomicznych i biznesowych. W ramach procedur likwidacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem, przeprowadzony zostanie spis z natury mający na celu dokładne zinwentaryzowanie wszelkich środków trwałych oraz obrotowych.

Data i Lokalizacja

Spis z natury odbędzie się w dniach [Data początkowa] do [Data końcowa] w głównym biurze firmy oraz w każdym z naszych oddziałów i magazynów.

Dlaczego Spis z Natury jest Konieczny?

Spis z natury jest standardową procedurą przy likwidacji działalności, która ma na celu:

1. Zapewnienie zgodności danych księgowych z rzeczywistym stanem majątkowym.
2. Ustalenie, jakie środki pozostają do zlikwidowania, sprzedaży lub przekazania.
3. Umożliwienie rzetelnego i transparentnego zamknięcia wszystkich spraw księgowych i podatkowych.

Co to Oznacza dla Was?

Dla Klientów

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zobowiązania wobec naszej firmy, prosimy o ich uregulowanie przed rozpoczęciem procedury likwidacyjnej.

Dla Dostawców i Partnerów

Prosimy o nieprzesyłanie już żadnych dostaw ani niegenerowanie nowych zamówień. Wszelkie niewywiązane umowy i zobowiązania będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście procesu likwidacyjnego.

Dla Współpracowników

Wszystkich pracowników informujemy o terminach i procedurach związanych z zakończeniem współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i wewnętrznymi regulacjami firmy.

Jakie Kolejne Kroki?

Po zakończeniu spisu z natury, wszelkie pozostałe środki i aktywa będą zgodnie z prawem sprzedane, przekazane lub zlikwidowane. Następnie zostaną uregulowane wszelkie zobowiązania wobec wierzycieli i podmiotów trzecich.

Podsumowanie

Realizacja spisu z natury to jedno z ostatnich etapów działalności naszej firmy. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie, które nam Państwo okazali. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia całego procesu likwidacyjnego w sposób jak najbardziej transparentny i zgodny z obowiązującym prawem. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres [adres e-mail] lub pod numer telefonu [numer telefonu].

Z wyrazami szacunku,
[Zespół Firmy]

Share This