Przykładowa informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

Niniejszym pismem pragnę poinformować i zawiadomić, że z dniem 1 stycznia 2017 roku z przyczyn ode mnie niezależnych zostałem zmuszony do likwidacji prowadzonej przeze mnie  działalności gospodarczej. Moją firmę prowadziłem w ……………………. przy ul. ……………………….. .

Remanent na dzień:

-         brutto: ……………. zł

-         netto: …………….. 

-         VAT pozostały do wpłaty na konto Urzędu Skarbowego: ……………………… zł

…………………………

 

Oceń pismo