Przykładowa informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT

Niniejszym pismem pragnę poinformować, iż z dniem 28 października 2016 roku jestem zmuszony rezygnować z ustawowego zwolnienia z podatku VAT i zostaję płatnikiem podatku VAT.

…………………………

 

Oceń pismo