Przykładowa prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

Niniejszym pismem zwracam się do Państwa z prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc ……………… bieżącego roku który opiewa na kwotę 3500 zł.

Uzasadnienie

Swoją prośbę uzasadniam tym, iż główną działalnością mojego przedsiębiorstwa
są usługi skierowane do jednostek ………..……….. z terenu gminy ………..………………  . 

W dniu dzisiejszym zostałem poinformowany mnie, że nasi kontrahenci nie otrzymali jeszcze środków pieniężnych, które to miały był przeznaczone na zobowiązania względem mojego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym mam przejściowe kłopoty finansowe, które w znacznym stopniu uniemożliwiają mi dotrzymanie wyznaczonego przez Was terminu płatności.

Chciałbym nadmienić, iż dotychczasowo wszelkie zobowiązania były opłacane regularnie, bez zbędnej zwłoki.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie moje prośby.

……………………..

 

Oceń pismo