Przykładowa prośba o umorzenie podatku od darowizny. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o umorzenie podatku od darowizny

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o umorzenie mi pozostałej części podatku od darowizny po moim ojcu w kwocie 5000 zł.

Darowizna po moim ojcu, jaka została mi jeszcze do spłaty to kwota 5000 zł. Przedmiotem darowizny był skromny domek, który znajduje się na we wsi …………. .

Jestem pracownikiem Pomocy Społecznej, w ubiegłym roku umarła moja żona, sam wychowuję dwójkę dzieci w wieku 5 i 3 lat.

Z uwagi na powyższe nie jestem w stanie zapłacić pozostałej części podatku od darowizny.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

………………………..

 

Oceń pismo