Przykładowa Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

W dniu 30 października 2016 roku moja firma przekroczyła wartość sprzedaży, która spowodowała utratę zwolnienia z podatku VAT. W związku z powyższym zwracam się 

z uprzejmą prośbą o zmniejszenie podatku należnego o wartość podatku naliczonego, który wynika z zakupionego asortymentu w dniu przekroczenia kwoty progowej.

…………………………..

 

Oceń pismo