Przykładowa prośba o zwolnienie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o zwolnienie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dniem 28 października 2016 roku.

Uzasadnienie

Mam 55 lat i wykonuję zawód kwiaciarki w mieście ………………….… . Dochody jakie osiągam są bardzo niskie, ponadto uzupełnianie księgi jest dla mnie uciążliwe i czasochłonne. 

W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

…………………………..

 

Oceń pismo