Przykładowa prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

Niniejszym pismem zwracam się z prośbą o zwrot podatku VAT za miesiąc wrzesień …………. roku w kwocie 5600 zł.

Uzasadnienie

Ja ……………………………………… oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Posiadam liczne certyfikaty krajowych komisji etnograficznych i artystycznych. W dniu ………………… zarejestrowałem swoją firmą, ponadto prowadzę ewidencję na potrzeby podatku VAT, który to został w całości naliczony i zapłacony przy zakupach towarów.

W związku z powyższym swoją prośbę uważam za zasadną.

…………………………..

 

Oceń pismo