Podziel się ze znajomymi:

Najnowsze dokumenty:

Podanie o dofinansowanie okularów

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Osoby Decyzyjnej lub Nazwa Instytucji] [Stanowisko, jeśli dotyczy] [Adres instytucji] [Kod pocztowy, Miasto] Szanowny Panie/Pani...

Podanie o dodatkowe lekcje polskiego

[Imię i Nazwisko Rodzica lub Opiekuna] [Data][Adres zamieszkania] [Kod pocztowy, Miasto] [Telefon kontaktowy] [Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Dyrektora/Dyrektorki] [Nazwa Szkoły] [Adres szkoły] [Kod pocztowy, Miasto]     Szanowny...

Podanie o deputat drewna

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Nazwa Organizacji / Instytucji] [Adres Organizacji / Instytucji] [Miasto, Kod pocztowy] [Osoba do kontaktu / Dział] Szanowny Panie/Szanowna Pani,...

Podanie o demontaż grzejnika

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Zarządcy / Administratora Budynku / Właściciela] [Stanowisko] [Nazwa Firmy / Wspólnoty Mieszkaniowej] [Adres] [Miasto, Kod pocztowy]...

Podanie o delegację na szkolenie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego] [Stanowisko] [Adres firmy] Szanowny Panie/Szanowna Pani [Nazwisko], Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie mojego udziału...

Podanie o darowiznę

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i Nazwisko Odbiorcy Podania] [Stanowisko] [Nazwa Instytucji/Organizacji] [Adres Instytucji/Organizacji] Szanowny/a Pan/Pani [Nazwisko], zwracam...

Podanie o darmowe obiady w szkole

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    Szkoła [Nazwa Szkoły] Adres szkoły Kod pocztowy, Miasto Szanowny Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor [lub odpowiednia forma zwrócenia], Zwracam się z...

Podanie o dalsze zatrudnienie

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Nazwa firmy][Adres firmy][Miasto, kod pocztowy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko przełożonego], Zwracam się z...

Podanie o cofnięcie wypowiedzenia

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko przełożonego][Stanowisko][Adres firmy] Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Podanie o całoroczne zwolnienie z WF

[Imię i nazwisko][Adres zamieszkania][Kod pocztowy, Miasto][Numer telefonu][Adres e-mail][Miasto, Data]    [Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora][Stanowisko][Nazwa szkoły/uczelni][Adres szkoły/uczelni]   Szanowny Panie/Pani [Nazwisko], zwracam się z...

Umowa adopcyjna psa / kota

Przykład umowy adopcyjnej zwierząt. Szczególnie przydatna w przypadku adopcji psa lub kota. Do wykorzystania przy adopcji zwierzaka ze schroniska lub od prywatnego właściciela. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.
 

Umowa adopcyjna psa / kota

Zawarta w dniu: …………… pomiędzy:

Dane dotychczasowego właściciela (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres)

……………………………………………………………………………………………..

                                                                         

a  osobą  adoptującą :      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

seria i numer dowodu osobistego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy, adres e-mail

Umowa  dotyczy  adopcji  psa  o  tymczasowym  imieniu:………………………. 

Wiek: ……………………………….   

Płeć: …………………………………………..   

Rasa:  …………………………………. 

Umaszczenie:   …………………………….

Znaki szczególne: ……………………………

Kastrowany / sterylizowana: ……………….

Warunki umowy:

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim. Jeżeli adoptujący z jakichś względów nie mógłby zatrzymać psa / kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie, od której je otrzymał

2. Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się : 

– traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,

– powiadomić osobę oddającą zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,

– zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,

– zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,

– nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do

   celów obronnych
– nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,

– zapewnić psu / kotu opiekę weterynaryjną w razie choroby, oraz regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,

– pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub wykastrować 

– w najbardziej dogodny sposób (e-mail, telefon) udzielać informacji osobie oddającej psa do adopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia.

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa / kota: obrożę (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm. 

4. Osoba oddająca zwierze do adopcji,  ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego). W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

  1. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Kastracja/sterylizacja  jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.

podpis osoby oddającej psa:

podpis osoby adoptującej psa:

 

Pobierz dokument jako plik Word do edycji, lub PDF z przykładowym układem.
Darmowe pliki do druku.

 

Dlaczego Nasz Darmowy Wzór Umowy Adopcyjnej Psa lub Kota to Niezbędny Krok na Drodze do Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzęciem?

Wprowadzenie

Decyzja o adopcji psa lub kota to ważny krok, który nie tylko zmienia życie czworonoga, ale również wpływa na codzienne funkcjonowanie rodziny. Aby ta decyzja była podjęta w sposób świadomy i odpowiedzialny, warto skorzystać z naszego darmowego wzoru umowy adopcyjnej. To doskonałe narzędzie, które upraszcza formalności i zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich stron.

Co Sprawia, że Nasz Wzór Jest Niezbędny?

Jasne Zasady i Warunki

W naszym wzorze umowy adopcyjnej psa lub kota znajdziesz jasno opisane zasady i warunki, na jakich odbywa się adopcja. Zapewnia to transparentność i chroni prawa zarówno adoptującego, jak i organizacji, która przekazuje zwierzę.

Pełne Zabezpieczenie Interesów

Adopcja zwierzęcia to nie tylko emocje, ale również odpowiedzialność. Dlatego w umowie zawarte są klauzule dotyczące obowiązków i praw adopcyjnych, takich jak regularne wizyty weterynaryjne, obowiązek szczepień czy też zapewnienie odpowiednich warunków życia.

Łatwość Użycia i Personalizacja

Dostępne w formatach PDF i DOC, nasz wzór umowy adopcyjnej można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Zrozumiałe instrukcje i wskazówki sprawiają, że wypełnienie umowy jest szybkie i proste.

Darmowa i Szeroko Dostępna

Wzór umowy jest w pełni darmowy i dostępny dla wszystkich, kto tylko zechce skorzystać z tej możliwości. Dzięki temu eliminujemy barierę finansową, która mogłaby odstraszyć potencjalnych adoptujących.

Podsumowanie

Adopcja psa lub kota to zobowiązanie na wiele lat, dlatego nie można pozwolić na żadne niedociągnięcia w zakresie formalności. Nasz darmowy wzór umowy adopcyjnej to wszechstronne, profesjonalnie przygotowane i łatwo dostosowalne narzędzie, które umożliwi Ci podjęcie tej ważnej decyzji w sposób świadomy i bezpieczny. Nie ryzykuj problemów prawnych ani moralnych. Wybierz nasz sprawdzony wzór i podejmij jedno z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących zobowiązań w swoim życiu – adoptuj swojego nowego przyjaciela w sposób odpowiedzialny.

Share This