edge

Podziel się ze znajomymi:

x
Nasza strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania. Przeglądając naszą stronę wyrażasz na to zgodę.

Przykład umowy adopcyjnej zwierząt. Szczególnie przydatna w przypadku adopcji psa lub kota. Do wykorzystania przy adopcji zwierzaka ze schroniska lub od prywatnego właściciela. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.Umowa adopcyjna psa / kota

Zawarta w dniu: ............... pomiędzy:
Dane dotychczasowego właściciela (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres)
...........................................................................................................

a osobą adoptującą :
.................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

...................................................................................................................................................................

seria i numer dowodu osobistego

.................................................................................................................................................................

adres zamieszkania

...............................................................................................................................................................

telefon kontaktowy, adres e-mail


Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu:............................
Wiek: .....................................
Płeć: ..................................................
Rasa: ........................................
Umaszczenie: ..................................
Znaki szczególne: .................................
Kastrowany / sterylizowana: ...................


Warunki umowy:


1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim. Jeżeli adoptujący z jakichś względów nie mógłby zatrzymać psa / kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie, od której je otrzymał

2. Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się :
- traktować psa / kota zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,
- powiadomić osobę oddającą zwierze do adopcji w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,
- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,
- zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,

- nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do tresowania do
celów obronnych - nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,
- zapewnić psu / kotu opiekę weterynaryjną w razie choroby, oraz regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii,
- pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub wykastrować
- w najbardziej dogodny sposób (e-mail, telefon) udzielać informacji osobie oddającej psa do adopcji o przystosowaniu się zwierzęcia do nowych warunków życia.

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa / kota: obrożę (szelki), smycz, adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm.

4. Osoba oddająca zwierze do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego). W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.


  1. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.


Kastracja/sterylizacja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą
zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.
podpis osoby oddającej psa:

podpis osoby adoptującej psa:


Pliki do pobrania: