Przykładowa informacja o sporządzeniu remanentu. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

…………………………
(imię i nazwisko)

…………………………
(adres do korespondencji)

................................

Urząd Skarbowy
ul. ………………….
……. - ……… …………………..

 

Informacja o sporządzeniu remanentu

Niniejszym pismem pragnę poinformować, iż w związku z zaleceniem Urzędu Skarbowego w ……………………….. w dniu 30 października 2016 roku został sporządzony spis spółki cywilnej „ ………………….” .

…………………………

 

Oceń pismo