Przykładowe podanie o awans zawodowy i podwyżkę. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" . Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.

………………………………….……….
(imię i nazwisko)

…………………………………….…….
(adres do korespondencji)

….…………………………….……….…

……………….………………………….
(telefon kontaktowy)

….…………………………….……….…
(adres e-mail)

…….……………………..
(miejscowość i data)

 

……………………..…………………………..
(nazwa firmy/instytucji)
.….………….…………………………………..
…………………………………………………..

 

PODANIE O AWANS

Panie Dyrektorze

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie mojej osoby podczas obsadzania stanowiska …………………………………………. . W firmie jestem zatrudniony od dnia ……………………, obecnie jestem zatrudniony na stanowisku …………………………… . Swoje obowiązki zawsze wykonuję rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Dałem się poznać jako pracownik sumienny. Ponadto w okresie zatrudnienia dokształcałem się poprzez ………………………………………….. . Wielokrotnie podczas absencji pracowników obsadzonych na wyższych stanowiskach zastępowałem ich w wykonywaniu obowiązków. Jestem bardzo dyspozycyjny, kilkukrotnie przekładałem urlop wypoczynkowy ponieważ moja obecność była niezbędna podczas trwania projektów takich jak:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Byłbym wdzięczny za rozważenie mojej kandydatury.

 

Z poważaniem

………………………………….

Podanie o awans
Oceń pismo