Proces rekrutacji powinien rządzić się prawami logiki, jednak często równie ważny jest element emocjonalny. Ludzie zawsze pozwalają na to, aby ich uczucia i emocje wywierały wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Ponieważ najprawdopodobniej będzie tak również podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat świadomy tego jakie może to powodować trudności może obrócić je na swoją korzyść.

Ty i wszyscy inni zaangażowani w proces rekrutacji mogą wiedzieć, że masz najwyższe kwalifikacje i dlatego jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko. Jednak w procesie rekrutacji ważnym czynnikiem są również subiektywne odczucia osoby prowadzącej rozmowę kwalifikacyjną. Wielu kandydatów odpada tylko dlatego, że nie są w stanie przekonać headhuntera, że pasują do modelu pracownika definiowanego przez wspomniane wcześniej obawy pracodawców. Może się zdarzyć i odwrotna sytuacja: pomimo braku niezbędnych umiejętności i doświadczenia idealnie pasujesz do modelu pracownika, a twoja osobowość odzwierciedla oczekiwania pracodawcy.

Zdarza się często, że najlepsza pod względem umiejętności i doświadczenia osoba na dane stanowisko nie dostaje pracy. Inne osoby w środowisku pracy mogą postrzegać taki proces rekrutacji, czy awansu zawodowego jako niesprawiedliwy i nieuczciwy. Mogło się nawet zdarzyć, że to właśnie Ty zostałeś pominięty przy rozdzielaniu premii, czy awansowaniu pracowników. Jeśli weźmie się pod uwagę, że nie tylko umiejętności i doświadczenie są brane pod uwagę przy takich okazjach łatwiej jest zrozumieć zasadność takich decyzji. 

Informacje z pierwszego punktu wspomnianego przy okazji omawiania obaw pracodawców są wymierne i można je łatwo sprawdzić. Niestety, nie ma jednego skutecznego sposobu sprawdzenia jak kandydat na stanowisko sprosta wymaganiom omówionym w kolejnych punktach. Zależy to często od bardzo subiektywnej oceny osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną – oceny wydanej na podstawie kilkuminutowej rozmowy i zaledwie kilku pytań. To właśnie w tym obszarze można dużo zyskać, ale też dużo stracić. Ponieważ już wiesz jakie jeszcze czynniki poza doświadczeniem i umiejętnościami mają wpływ na proces rekrutacji możesz obrócić to na swoją korzyść. 

Pamiętaj, że headhunterzy to też ludzie, a każdy lubi się czuć komfortowo w towarzystwie ludzi, z którymi ma mice do czynienia. Osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną często muszą mieć poczucie, że zatrudniana osoba jest „w porządku”. Chcą zatrudnić kogoś takiego jak oni sami, bo wierzą, że osoba taka będzie przewidywalna, łatwa do zarządzania, a przede wszystkim, że będzie bezpiecznym wyborem. 

 

Dobra rozmowa kwalifikacyjna: jak podejmuje się decyzje
Oceń pismo