Powinieneś unikać prostych pytań prowadzących do odpowiedzi „tak”, lub „nie”. Zadawaj bardziej złożone pytania zaczynające się od słów „kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak”. Twoje wcześniejsze przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej może pomóc Ci przygotować jakieś pytania. Poniższe pytania mogą, ale nie muszą pasować do Twojej rozmowy kwalifikacyjnej jednak mogą podsunąć jakiś pomysł o co można pytać. 

Jest kilka różnych obszarów, o które możesz pytać. Na przykład:

Zakres i charakterystyka obowiązków:

•Jeśli dostanę tę pracę jaki będzie mój zakres obowiązków?

•Czego będziecie ode mnie oczekiwać?

•Za co będę ponosił odpowiedzialność?

•Czy będę musiał odbywać podróże służbowe?

•Jakie są główne cele na danym stanowisku?

•Jakie trudności przeważnie można napotkać przy realizowaniu tych celów?

•Jaki jest średni czas na zrealizowanie powierzonych zadań?

•Jakimi zasobami dysponuje firma?

•Jaki jest najtrudniejszy aspekt pracy na tym stanowisku?

•W jakie projekty będę zaangażowany w pierwszym roku pracy?

•Które obowiązki (cele) mają największy priorytet?

Środowisko pracy:

•Jaka jest kultura pracy w firmie?

•Jakie były Twoje doświadczenia w tej pracy (na tym stanowisku)?

•Czy będę pracował w zespole czy samodzielnie?

•Czy mogę liczyć na pomoc jeśli moje metody pracy się nie sprawdzą?

•Czy to nowe stanowisko pracy?

•Dlaczego mój poprzednik odszedł z pracy?

•Jaki jest styl zarządzania w firmie?

•Ile osób pracuje w biurze/siedzibie firmy?

•Jak wygląda tydzień pracy w firmie? Czy wymagane są nadgodziny?

Jakość pracy:

•Jak mógłbyś scharakteryzować etykę pracy i filozofię ekologiczną firmy?

•Czy firma często zmienia pracowników?

Cechy osobowości:

•Jak z moim wykształceniem i doświadczeniem mogę przyczynić się do rozwoju firmy?

•Jakie cechy osobowości ceni firma?

•Jaka była ostatnio zwolniona z firmy osoba?

Produkty i usługi:

•Co odróżnia tę firmę od konkurencji?

•Co można ulepszyć w działaniu firmy?

•Co firma planuje zrobić aby stać się bardziej konkurencyjną?

•Jak firma rozwijała się przez ostatnie dwa lata?

Historia zatrudnienia, najbliższa przyszłość:

•Czy mógłbyś opisać właściciela/szefa firma? (ma to wpływ na działanie całej firmy)

•Czy były jakieś poważne zmiany w działaniu firmy w ciągu ostatnich dwóch lat?

•Jakie były ostatnie sukcesy firmy?

•Jakie są najbliższe cele na przyszłość?

•Co sprawia, że w tej firmie pracuje się lepiej niż u konkurencji?

•Czy firma planuje jakieś fuzje, przejęcia?

Dodatkowe pytania:

•Dlaczego szukacie kogoś na to stanowisko?

•Jaka jest mniej więcej ścieżka kariery osoby na tym stanowisku?

•Ile osób pracowało na tym stanowisku w ciągu ostatnich pięciu lat?

•Dlaczego nie zajmie tego stanowiska ktoś z obecnych pracowników firmy?

•Kto będzie moim przełożonym?

Przykładowe pytania do pracodawcy
Oceń pismo